Contabilitate financiara si de gestiune a firmei

Contabilitatea financiara a firmei

 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.

Contabilitatea de gestiune a firmei

 • Contabilitatea intrarilor de marfuri sau materii prime;
 • Contabilitatea fiselor de magazie;
 • Contabilitatea stocurilor de marfuri;
 • Intocmirea si inregistrarea notelor de intrare-receptie si a bonurilor de consum/notelor de predare;
 • Evidenta documentelor primare justificative referitoare la vanzari;
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
 • Contabilitatea importurilor si exporturilor;
 • Contabilitatea iesirilor de produse finite, de marfuri sau servicii;
 • Prelucrarea facturilor catre clienti.

Salarizare si personal

 • Inregistrari contracte de munca (full time, part time, colaborare);
 • Inchideri contracte de munca;
 • Inregistrarea actelor aditionale si deciziilor;
 • Consultanta privind salarizarea;
 • Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal;
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale.

Consultanta si expertiza

 • Proiectarea unor raportari manageriale, situatii financiare, cash-flow, specifice activitatii clientului;
 • Analiza structurilor si rezultatelor financiare;
 • Analiza datoriilor si creantelor;
 • Analiza capitalurilor si imobilizarilor;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Asistenta si consultanta financiara in prevenirea si inlaturarea dificultatilor companiei (analiza riscurilor, determinarea solutiilor);
 • Consultanta financiara in alegerea sistemelor de credit, leasing, etc;
 • Consultanta financiara si analiza a cash-flow-urilor.

Servicii de supraveghere a contabilitatii si refacerea a evidentei contabile

Supravegherea contabilitatii

 • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societati;
 • Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate;
 • Verificarea lunara a inregistrarilor facute de client;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.

Refacerea evidentei contabile

 • Corectarea erorilor de inregistrari contabile;
 • Corectarea erorilor de calcul la impozite si taxe;
 • Corelarea declaratiilor fiscale cu evidentele contabile;
 • Intocmirea documentelor emise pentru perioada refacuta.